ECCS Workshop-Galymzhan Nauryzbayev- 28 Nov 2022 [22].pptx-3.jpg