KAUST CEMSE EE PhD Dissertation Defense Amani Almuslem